Spoštovani, otvoritev in blagoslovitev enote materinskega doma Škofijske karitas Murska Sobota se zaradi zdravstvenih okoliščin odpoveduje. IZJAVA ZA JAVNOST V ČASU 16 DNI AKTIVIZMA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Materinski dom mi pomeni varno zavetje v času najhujšega viharja v mojem življenju ter nov, prijaznejši, razumevajoči, miren dom zame in za otroka.
Izjava uporabnice

Dobrodelna razstava likovnih del

Dne 20. 01. 2018 je potekala svečana otvoritev dobrodelne razstave, do katere je prišlo na pobudo predstavnikov OSMTH (Vitezi Jeruzalemskega templja Slovenije). Na tej prireditvi je bilo Materinskemu domu Škofijske karitas Murska Sobota svečano izročeno Potrdilo o predaji ustvarjenih likovnih del. Materinski dom ponuja prejete slike širšemu občinstvu. Slike na spodnjem seznamu lahko zainteresirani prejmejo v zameno za dobrodelni prispevek, ki bo namenjen delovanju materinskega doma (humanitarni prispevek omogoča donatorju davčno olajšavo).

Interesente za sliko naprošamo, da na naš mail materinski.dom@ms.karitas.si pošljejo svojo ponudbo oziroma informacijo, za katero sliko se zanimajo in kakšen dobrodelni prispevek so pripravljeni ponuditi za določeno sliko. Ponudba se bo na spletu vodila oziroma evidentirala s »psevdonimom« (navedite ga) ter z višino dobrega namena, ki bi ga darovali za umetnino. Umetniško delo bo predano tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil več.Razstava je v Kulturnem domu v Svetem Juriju ob Ščavnici odprta do 07. 03. 2018, zato je to tudi zadnji dan za dajanje oziroma spreminjanje ponudb. Izročitev slik bo potekala po tem datumu oziroma najkasneje do 31. 03. 2018.
Seznam slik ✉ Pošljite ponudbo

Naš materinski dom je veliko več kot le streha nad glavo.

Ženskam in mamicam v stiski poleg nastanitve ponujamo podporo pri vsakodnevnem življenju. Strokovni kader skrbi za to, da se uporabnicam vrača dostojanstvo, samozaupanje in samozavest. Daje jim moč za spopad z življenjem, nauči jih v polnem pomenu besede, daje jim varen prostor za pogovor, za razmislek, za umik, za odložitev vseh čustvenih bremen, ki jih nosijo s seboj morda že od otroštva. Materinski dom je nova priložnost in pomembna postaja na poti v dostojanstveno in samostojno življenje.

Škofijska karitas Murska Sobota je novembra 2015 sprejela odločitev, da začne izvajati program materinskega doma. Pomurski Materinski dom je začel s svojim delovanjem v začetku leta 2016 na lokaciji Sv. Jurij ob Ščavnici.
Prošnja za donacije

Program materinskega doma je namenjenNosečnicam, porodnicam, materam

V primerih ko, jih je zapustil partner in se nimajo kam umakniti, ko se s starši ne morejo več pogovarjati in potrebujejo prostor za umik, ko starši ali partner ne sprejemajo nosečnosti, ko potrebujejo zagovornika in svetovanje, ko potrebujejo pomoč v vlogi materinstva…

Ženskam z otroki

ki so doživljale nasilje in sicer v primerih, ko se ne želijo vrniti v nasilen odnos, ko ne morejo več živeti s partnerjem, ko se želijo umakniti, se umiriti in spremeniti svoj način življenja…

Ženskam v socialnih stiskah

V primerih, ko imajo že odrasle otroke in potrebujejo umik v varen prostor, ko več ne zmorejo prenašati partnerjeve ali moževe odvisnosti, ko želijo delati na sebi…PROGRAM MATERINSKEGA DOMA PONUJA STROKOVNO PODPORO
Strokovne delavke skupaj z uporabnico oblikujemo individualni načrt pomoči, kjer uporabnici nudimo podporo pri oblikovanju ciljev, za dosego katerih se bo trudila v času bivanja v materinskem domu. Uporabnicam zagotavljamo osebno pomoč, zagovorništvo, svetovanje, pomoč pri uveljavljanju raznih pravic, pomoč pri iskanju zaposlitve in pri urejanju bivalnih razmer. Spodbujamo ohranjanje odnosov uporabnic z ožjo oziroma s širšo socialno mrežo in pomagamo pri urejanju odnosov. Uporabnicam nudimo pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok. Skupno načrtujemo vse druge pomembne življenjske aktivnosti, kot so skrb za prehrano, higieno, urejanje okolice ter druge prostočasne dejavnosti. S tem uporabnicam omogočamo učenje novih spretnosti in pridobivanje delovnih navad.

Sprejem

V naš dom so lahko sprejete ženske in mamice, ki pridejo ali pokličejo same ali jih za sprejem predlagajo druge strokovne službe. Pred sprejemom povabimo morebitno uporabnico na uvodno-informativni razgovor. Na razgovoru ji predstavimo delovanje našega doma ter potek vsakodnevnega življenja v njem. Seznanimo jo z njenimi pravicami in dolžnostmi. V primeru, da se uporabnica odloči za sprejem poda Prošnjo za sprejem v materinski dom. Za uvodno – informativni pogovor smo vedno dosegljivi:

☎ 031 522 685 ✉ materinski.dom@ms.karitas.si ✎ Prošnja za sprejem

Zadnje slike iz
naše galerijeveč na našem instagramu

Program materinskega doma
podpirajo in sofinancirajo

Občina Apače Občina Beltinci Občina Cankova Občina Črenšovci Občina Gornja Radgona Občina Kobilje Občina Križevci Občina Kuzma Občina Lendava Občina Moravske Toplice Mestna občina Murska Sobota Občina Odranci Občina Puconci Občina Razkrižje Občina Rogašovci Občina Sveti Jurij ob Ščavnici Občina Šalovci Občina Tišina Občina Veržej   

Uradni sedež materinskega doma


Materinski dom Škofijske karitas Murska Sobota
Gregorčičeva 4a
9000 Murska Sobota

TRR Škofijske karitas Murska Sobota (Nova KBM):
SI56 0488 1000 3294 833


Vodja programa:
Vlasta Glavač

☎ 031 522 685 ✉ materinski.dom@ms.karitas.si
Lokacija materinskega doma:
Videm 29
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici